zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Projekt systemowy

21.07.2011

 

W ramach priorytetu  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Szkoły na terenie Gminy Sieraków w latach 2010/2012 realizują projekt „ Moja Szkoła – tu się rozwijam! – wsparcie edukacji w szkołach podstawowych gminy Sieraków”. Łączna wartość środków przyznanych dla Szkół 128 819,41 zł.   
 

Wersja do druku
« inne aktualności