zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW 2015/2016

30.07.2015

STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016

Stypendia Szkolne dla uczniów 2015/2016

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów  zamieszkałym na terenie Gminy Sieraków.


Wnioski można pobierać w biurze przy ul. Poznańskiej 25, 64-410 Sieraków w terminie od 17 sierpnia 2015 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.       


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć
w terminie do dnia 15 września 2015 roku do Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.
W przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 15 października 2015 r. 

Aby skorzystać z pomocy finansowej dochód w rodzinie nie może przekraczać 456 zł netto na jednego członka rodziny.


Wnioskodawca składa wniosek na każdego ucznia indywidualnie.
Oznacza to, że rodzic musi złożyć tyle wniosków wraz z kompletem dokumentów ile ma uczących się dzieci. Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne
z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego. Przyjmowane będą wnioski
z kompletem dokumentów.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów,
w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji wydawanych wraz z wnioskiem.W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 obowiązują faktury za:

  1. zakup podręczników od czerwca 2015
  2. pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2015 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych
  3. abonament internetowy –od września 2015 r. do czerwca 2016 r.
Wersja do druku
« inne aktualności