zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Podstawowe informacje

 

Witamy na stronie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie. Informacje tu zawarte mają na celu zapoznać Państwa z codziennymi zadaniami, jakie wykonuje nasza jednostka.

 

Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych (BOPiSS) utworzone zostało na podstawie uchwały nr XIV/114/96 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 lutego 1996r. w sprawie zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola i szkół samorządowych, a podstawą jego działania jest statut określony w  uchwale Nr XXIV/213/05 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 kwietnia 2005r

Biuro prowadzi scentralizowaną obsługę administracyjno – finansową placówek oświatowych w Gminie Sieraków. Siedzibą biura jest budynek Szkoły Podstawowej w Sierakowie ul.Poznańska 25.

 

Do głównych zadań realizowanych przez BOPiSS należy:

 

 1. obsługa administracyjna i finansowo – księgowa przedszkola i szkół,
 2.  prowadzenie statystyki oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w poszczególnych placówkach oświatowych,
 3. współpraca w opracowaniu projektów planów dochodów i wydatków budżetowych
 4. kontrola realizacji planów finansowych,
 5. rozliczanie inwentaryzacji
 6. kompleksowa obsługa płacowa dla placówek oświatowych,
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 8. obsługa kasowa i bankowa,
 9. prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

 

Struktura i zadania pracowników BOPiSS.

 

 1. Kierownik BOPiSS
 2. Starszy księgowy
 3. Specjalista ds.kadr i płac
 4. Referent kasowy

 

Kontakt

 

Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych

ul.Poznańska 25, 64-410 Sieraków

tel.(61)2953400, email: biuro@bopiss.com.pl

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 15.