zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Informacje

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2014/2015

  
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków pomocy materialnej o charakterze socjalnym Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych informuje, że wnioski na stypendium szkolne można pobierać w biurze przy ul. Poznańskiej 25, 64-410 Sieraków w terminie od 18 sierpnia 2014 r.,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2014 r. W przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 15 października 2014 r.        
 

Uwaga

Jednocześnie wyjaśniam, iż wzory wniosków na rok szkolny 2014/2015 zmienione zostały w części dotyczącej wysokości dochodu na jednego członka rodziny (obecnie 456 zł netto) oraz zmianie uległa stawka przeliczeiowa hektarów w przypadku gospodarstw rolniczych (obecnie 250zł / ha). Knieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów.